Sjøentreprenør

 

 

TREBRYGGER

Trebrygger er den vanligste form for brygger som blir bygget.

I de fleste tilfeller er det den letteste byggemetoden siden en fort bygger seg over vannlinjen ved å fundamentere med pæler. 

 

Vi bygger våre trebrygger med galvansiert stålrammekonstruksjon, noe som gir en sterk og langvarig konstruksjon. 

Ved personlig valg av trevirke og utforming kan en gjøre en trebrygge unik!

BETONGBRYGGE - KAI

Stedstøpte betongbrygger er en solid og langvaring konstruksjon som ofte nyttes dersom dybden ikke er en utfordring. Vi bygger også betongbrygger fundamentert på pæler. 

PREFABRIKKERT BETONG

Prefabrikkert betong kan være alt fra molo - brygge til sjøhus osv. Vi prosjekterer prosjektet slik at konstruksjonen kan prefabrikkeres på land. Konstruksjonene monteres deretter ved hjelp av kran på planert og fundamentert havbunn. 

MUDRING

Vi utfører mudring fra lekter eller land. Vi har i tillegg flinke samarbeidspartnere som utfører sprengningsarbeider under vann. Dette gjennomføres ved at boreriggen plasseres på en av våre lektere.

Alle mudre og utfyllingsarbeider i sjø må godkjennes av gjeldende kommune samt Miljøvernavdelingen ved fylket. Om ønskelig utarbeider vi søknad og fyller ut nødvendige skjema. Ved krav om sedimentprøver kan vi utføre prøvetaking av bunnsedimenter som videre analyseres på godkjent laboratorium.  

SILTGARDIN

Siltgardin er beskyttende barrierer som brukes i maritimt miljø for å kontrollere forurensning eller partikkelspredning mot for eksempel siltig jord, steinstøv eller plast fiberarmering som brukes i betong. Arbeider som ofte krever siltgardin er utfylling i sjø, samt mudring/utdypning i sjø.

Vi leverer siltgardin til de fleste formål. 

Om ønskelig så monterer vi siltgardin og fjerner etter bruk. 

GRUNNARBEID

Vi utfører grunnarbeid til forskjellige formål, eksempelvis hyttetomter etc.

Vår fordel er at vi har utstyr som kan komme til der den vanlige entreprenøren må stå over fordi tradisjonelt utstyr ikke strekker til.

Vi har lektere og utstyr som gjør at vegforbindelse ikke er en nødvendighet.

SKIFER

Vi utfører grunnarbeid og legger skiferheller som ofte nyttes i områder tilknyttet strandsonen. Skiferheller krever lite vedlikehold i tillegg til at det er estetisk fint å benytte langs sjøen. 

PELING

Vi fundamenterer i sjø med stål eller trepeler.

Pelene kan brukes til oppbygning av trebrygge, sjøhus, kai, betongfundament eller forankring av flytebrygge m.m.

Etter behov og ønsker kan vi fundamentere pelene og kappe i gitt høyde. Eller montere festebraketter for videre bygging. Skulle det være behov for videre hjelp til bygging så besitter vi kompetansen! 

Pelingen utføres fra land eller lekter.

NATURSTEINSMUR

Løing av natursteinsmur.

Ofte kombinert i sjøkanten som brygge. Vi har håndtverkere hvis du har utfordringen.

MOLO

Vi har utstyr og kompetanse til å vedlikeholde og bygge molo. Vi har lektere som tilfører stein, samt riktig utstyrte maskiner med både rekkevidde og styrke. 

MORING

Vi leverer og monterer moringer og fortøyninger til de fleste forhold.

Stansing

Vi stanser dumper og lastebildekk brukt til fendring av kai og brygge. Om ønskelig kan det monteres stålmalje på fendere for lenger levetid. 

FENDRING

Vi leverer og monterer fendring for større og mindre kaier. 

På større kaier blir ofte dumper og lastebildekk brukt. Men vi leverer også rundfendring. 

Til mindre betongbrygger kan D-fendere være en god løsning.

Vi har 100x100x1000mm og 150x150x1000mm D-fender på lager. 

KAIVEDLIKEHOLD

Konstruksjoner av betong og stål i eller ved sjø trenger vedlikehold for å gi en tilfredsstillende levetid og brukersikkerhet. 

Vi leverer katodisk beskyttelse for stål i form av kaianoder og coating samt beskyttelse av betongkonstruksjoner i og ved sjø ved bruk av coating. 

ROV

Vi har ROV (remotely operated vehicle) og undervannskamera. Utstyret kan brukes til inspeksjon og dokumentasjon under vann. 

Please reload

  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

Rogaland, Norge            |            post@maritex.no            |       +47 413 31 896