Jobbreferanser

 

Maritex-Marine 

 

 

Roaldsøy

Rehabilitering av eksisterende trebrygge

Skotøy, Lysekloster

Fjerning av ulovlig betongbrygge og oppføring av ny iht. godkjenning.

Utdyping Tananger

Sprenging og mudring utenfor kai, Tananger. 

Uskesluppen

Rehabilitering av brygge og montering av utrigger

Søre Kastevika

Opparbeidelse av tomt - oppføring av trebrygge - grunnmur til naust og legging av skifer. 

Trebrygge Gausel

Oppføring av nydelig trebrygge med fargeløs Royal impregnert material.

Dekkebordene er av kraftig dimensjon 73x223mm /3x9''.

Bryggen ble utstyrt med eksklusive messingpullere som bare blir finere med årene. 

Vi fjernet også deler av steinbryggen og laget broforbindelse. Formålet med dette var å tilføre bedre vannsirkulasjon i bassenget innenfor bryggen for å redusere groen på sandbunnen. 

Trebrygge Brimse

Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak.

Oppføring av værutsatt trebrygge designet for forholdene. 

Bryggen slipper igjennom vannet slik at risikoen for ødeleggelser på bryggen minimeres. 

Vi bistod også ilandsetting av brønnboremaskin slik at hytteeiere fikk innlagt vann til hyttene. 

Østkanten Motorbåtforening

Rivning av eksisterende brygge og oppføring av ny inkl.montering av utriggere.

Dusavik Båtforening

Utskiftning av fortøyninger på flytebryggeanlegget til Dusavik Båtforening. 

Utskiftningen bestod av nye lodd - tau/kjetting - festemidler og dokumentasjon. 

Felleskjøpet Flekkefjord

Montering av 38 kg's aluminumsanoder som katodisk beskyttelse på spunt.

Fendring Rosenberg

Fendring av 90 meter kai ved bruk av dumperdekk og sylinderfendere.

Dumperdekkene stanset vi på verksted før montering og fester for sylinderfenderne ble prefabrikkert. 

Steinbrygge Fjøløy

Søknad om dispensasjon.

Fjerning av gammel trebryggekonstruksjon og oppføring av steinbrygge i tråd med Kulturminneavdelingens retningslinjer. 

Bryggeanlegg Vier

Dispensasjonssøknad om tillatelse til tiltak. 

Sprengning og mudring ned til -3,0 meter

Oppføring av trebrygge med helstøpt brygge i kjernen. 

Støp av vegg i sjø og montering av skjørt mot land. 

Siltgardin Brumunddal

Levering og montering av 300 meter med siltgardin via MarineMiljø i forbindelse med samferdselsprosjektet til Veidekke som går fra Arnkvern - Moelv. 

Saltnes Båtforening

Markering av grunne i båthavn ved montering av stake

Lodavegen, Bokn

Fjerning av stein og betongbrygge.

Utlegging av moring.

Flytebrygge Langøy

Utlegging av moringer og montering av flytebrygge for Vest Betong på Langøy, Stavanger.

Bystrand Luravika

For entreprenør Nordbø Maskin leverte og monterte vi siltgardin som partikkelbarriere.

Vi bistod i tillegg med langing av masser fra lastebåt inn til det som skulle bli den nye bystranden.

Norsk Stein Jelsa

Fjerning av masser utenfor lastekai som har blitt mistet gjennom årene. Gravedybde -14,0 meter

Mosnesvågen

Fundamentering til sjøhus med PE-rør kjernefundamentert med stålrør. 

Engøysnaget 20

Oppgradering av eksisterende bryggeanlegg med montering av treskjørt som fasade – fundamentering og heving av betongdekke – legging av skiferdekke

Thorsastraen 1

Sikring av eksisterende sjøhus med betong. Eksisterende fundament var gammelt og underdimensjonert. Vi forskalte og kjernefundamenterte med peler på utsiden av gammel mur for å danne ett nytt og sikkert fundament.

Apalviga

  • Fjerning av eksisterende steinsatt «brygge».

  • Oppføring av ny trebrygge i værutsatt område. Bryggen ble forsterket med ekstra peler og bjelkelag. Bryggeskjørt ble laget med 48x148mm trevirke for å slippe mest mulig vann forbi. Tredekket ble konstruert som ett spiledekke for at det ikke skal knuses fra bølger som kommer underfra. Sammensatt så er dette en konstruksjon som skal motstå vind og bølger som lokasjonen påfører.

  • Utlegging og montering av moring for båtfortøyning.

Utdypning Hovland ferjekai

Levering og utlegging av siltgardin som partikkelbarriere.

Utdypning utenfor eksisterende kai til -9,0 meter ref. sjøkartnull. Det ble mudret om lag 2500m3 hvorav mye måtte deponeres på Svåheia avfallsdeponi grunnet forurensning.

Jobben innebar i tillegg undervannssprengning av stein og fjell.

Seaflex - Flytebrygge

Ettermontering av Seaflex fortøyningssystem på flytebrygge for Forsvarsbygg, Ulsnes. 

Seaflex systemet gjør at flytebryggen beveger seg minimalt i forhold til tradisjonell forankring. 

OPI-kanal Ryfast, Hundvåg

Forskaling og støp av OPI-kanal for M3-Anlegg i forbindelse med prosjekt Ryfast Hundvåg/Solbakk.

Opi-kanalen går fra tunnel til teknisk bygg. 

Hestvika, Hommersåk

Etablering av ny kjernefundamentert betongvegg i sjø utenfor eksisterende mur til sjøhus. 

Det er nå klart til rehabilitering av sjøhus med trygt og godt fundament!

Langholvegen, Bryne

Utgraving og etablering av betongfundament for videre feste av tregjerde. 

Nedre Tastasjøen, Stavanger

Rehabilitering av privat kai. Sikring av sjøhus og eksisterende kai ved kjernefundamentert stedstøpt vegg i sjø.

Ved kjernefundamentering menes det at peler er rammet ned til fjell i kjernen av ny betongvegg. Dette gjør at den nye muren sikres mot setning og utglidning. 

Sølyst, Hundvåg

Rehabilitering av betongkai. Fundamentering med peler og støp av ny betongdrager. Fornying av fasader med treskjørt med galvanisert ramme og Royal imp trevirke. 

Overvannsrør Lundsvågen

Utgraving til grøft fra dybde -3 til -8 samt nedlegging av PE1100 rør for M3-Anlegg i forbindelse med Ryfast prosjektet ved Hundvåg. 

Før oppstart ble området sikret med siltgardin som partikkelbarriere for de forurensede massene. 

Alle forurensede masser ble fraktet til Svaaheia avfall og erstattet med rene masser. 

Ringedalen kraftverk, Odda

Maritex-Marine var engasjert av AF-Gruppen til å legge ut siltgardiner fungerende som partikkelbarriere i forbindelse med Statkraft sitt nye kraftverk. Arbeidet ble utført i løpet av helligdagene slik at videre drift av prosjekt kunne fortsette som normalt etter påskeferien. 
Det er under planlegging offisiell åpning av Ringedalen Kraftverk i September 2017.

Madlasandnes, Hafrsfjord

Fjerning av steinbrygge. Fundamentering og oppføring av ny trebrygge med galvanisert skjørtramme kledd med Royal imp trevirke. 

Utgraving til utslippsledning og utlegging av moring. 

Kvalvåg

Oppføring av natursteinsmur som enkel forstøtningsmur og dobbeltsidig. 

Det ble brukt stein fra Randøy i dette prosjektet. 

Roaldsøyveien

Sikring av utvasket bærende kaikonstruksjon. 

Maritex-Marine sikret konstruksjonen ved å støpe en ny bærende betongvegg på utsiden av utvasket område.

Lura Båtforening

Mudring i havnebasseng, rehabilitering - fundamentering og forbedring av brygger.

Rubbestadneset, Bømlo

Boring og klargjøring til sprengning av undervannsskjær i innseilingen til verftet Los Marine.

Det ble totalt bort 700 hull på 13 meters dybde fordelt på 5000 m2. Boringen ble gjort med borerigg fra lekter.

Skangas LNG Production

Re-montering av løsnet fender for Skangas LNG Production i Risavika. 

Skolebryggå 4B, Hundvåg

Sikring av eksisterende langsgående brygge, samt sikring og etablering av nytt fundament til fremtidig sjøhus. 

Implenia, Lyngsvann

Maritex-Marine ble engasjert av Implenia til å mudre bort masser fra inntaktunnelen i Lyngsvatnet før utslagsalve ble gjennomført. Mudringen skjedde på 30 - 40 meters dybde (alt etter vannstand) og var en utfordrende jobb. Maritex-Marine hadde spesialtilpasset Peleren for å utføre jobben, der blant annet alt ble dokumentert med undervannsbilde og veiing av masser. 

Langøyna - Austrheim

Levering av stein i forbindelse med forlengelse av liten molo.

Kystverket - Fedje/Øygarden

Reparasjon av moloer etter stormer på Rogsnvågen Fedje og Lyngøyna Øygarden for Kystverket Vest. 

Tilføring av 320m3/912 tonn blokkstein i størrelsen 7,5 - 15 tonn.

Den største operasjonen skjedde på utsiden av molo ved Rogsnvågen. Lokasjon kan by på store utfordringer i form av vind og bølger. 

Mudring - Idse

Mudring utenfor privat brygge på Idse. 

Før oppstart tok Maritex-Marine sedimentprøver som ble sendt til analysering. 

Analyser av sedimenter ble tatt grunnet potensiell fare for forurensning. 

Maritex-Marine utarbeidet søknad til gjeldende instanser som igjen gav tillatelse til mudringen. 

Sjøledning 1 - Ryfast

Grøft for M3-Anlegg i forbindelse med Ryfast prosjekt. 

Ledning med dimensjon Ø280 er utløp fra pumpestasjon med opphav fra Ryfasttunellen. Grøften er omlag 150 meter lang og -10 meter på det dypeste. 

Bersagel

Sikring av steinsatt sjøhus som har blitt utvasket og fått setninger. 

Maritex-Marine sikret sjøhus mot videre setninger ved fundamentere å støpe inn steinsatte murer. 

Idse

- Rivning av betongbrygge.

- Oppføring av ny trebrygge

- Støp av gulv i sjøhus samt båtopptrekk

- Montering av tredekke

AF-Anlegg - Lenser/siltgardiner

Utlegging av siltgardiner og lenser i forbindelse med utfyllingsarbeider for Ryfast prosjektet på Kuneset, Hundvåg.

Eiane - Forsand

- Sprenging og grunnarbeid til sjøhus m/båtparkering

- Mudring i havneområde

- Prefabrikkering og montering av sjøhus.

- Stedstøp av vegg i sjø til ny kai.

- Planering på sjøbunn til moloelementer.

- Prefabrikkering og montering av molo

Børøy

Fjerning av eksisterende brygge og oppføring av ny.

Please reload

  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

Rogaland, Norge            |            post@maritex.no            |       +47 413 31 896